Privaatsuspõhimõtted

Me hindame kõrgelt oma klientide privaatsust ja usume, et klientide huvide kaitsmine on üks meie olulisemaid ülesandeid. Oleme koostanud alljärgnevad privaatsuspõhimõtted, mis kirjeldavad meie poolt kogutavate isikuandmete kasutamist: 
1. Teabe hankimine. Me ei kogu oma klientide kohta rohkem teavet kui on seadusega ette nähtud või vajalik ohutu ja kõrgetasemelise teenuse pakkumiseks.
2. Meie töötajad ja privaatsus. Kõik meie töötajad on privaatsuse tähtsusest teadlikud. Juurdepääs klientidega seonduvale teabele on ainult nendel töötajatel, kellel läheb seda oma töös vaja. 
3. Turvameetmed. Privaatsuse seisukohast tundlikele andmetele juurdepääsu osas kehtib range menetluslik ja tehnoloogiline kontroll, mis on kooskõlas juriidiliste nõuete ja klienditeeninduse vajadustega.
4. Kolmandatele isikutele avalikustamine. Me avalikustamine isikut tuvastavat teavet kolmandatele isikutele ainult siis, kui seda nõuab nõuetekohaselt volitatud valitsusasutus, kui meil on kliendi selgesõnaline luba või kui see on vajalik tehingute tegemiseks ja teenuste osutamiseks.
5. Privaatsus ja äripartnerid. Juhul kui meie tehnoloogia ja teenused muutuvad kättesaadavaks meie äripartneritele, avalikustame me neile ainult nii palju klientidega seonduvat teave kui see on vajalik. Me teeme igasugused mõistlikud jõupingutused, et tagada – lepingu kaudu või muul viisil – tehnoloogia ja teenuste kasutamine viisil, mis on kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega.

Küsimused.  Kui teil tekib küsimusi seoses privaatsuspõhimõtetega, võtke meiega e-posti teel ühendust.